Reformer Pilates Jumpboard

  • 50 minutes
  • 22 euro
  • Brusselsestraat

Service Description

Get your heart rate up! Deze super fun spring sessie zal je hartslag en adrenaline opvoeren. Voorafgaande medische toestemming is nodig igv rugproblemen of artrose in de knieen. Lees ook de disclaimer onder "ZES tips" op de homepage voor deelname aan een Reformer Pilates sessie! Get your heart rate up! This super fun jumpsession makes your heart rate go up and adrenaline going. Prior approval of a medical specialist is needed in case of back problems or arthritis. Please read the disclaimer on the home page first.

Upcoming Sessions

Cancellation Policy

De sessie kunnen tot 24 uur van tevoren verplaatst of geannuleerd worden (dit geldt tevens voor online sessies). Geannuleerde sessies die deel uitmaken van een prijzenplan zullen automatisch teruggezet worden onder de "mijn abonnementen" tab van de account van de klant. Voor geannuleerde los geboekte sessies kunnen klanten ee